Toggle Mobile Menu

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 15 oktober 2019

Tilstede er Bente, Jørgen, Stella, Uni, Casper, Sonja, Lars.

Stella blev Valgt som referent.

Bestyrelsen

Bente formand

Uni bestyrelsesmedlem

Stella bestyrelsesmedlem

1 suppleant Casper

2 suppleant Sonja

3 suppleant Lars

Skiftning af tag

Arne Petersen er valgt til udskiftning af tag her i Thors Kvarter.

Det sker sideløbende med udskiftning af badeværeler.

Hald og Haldberg

Hald og Haldberg er valgt til udskiftning af badeværelser i Thors Kvarter

Det er allerede startet op.

Udearealer

Der er stadig nogle der ikke har fået klippet deres hæk. Ligeledes holder der cykler uden for de opsatte cykelstativer. Regler for fællesarealerne.

Der bliver sendt brev ud til folk om at få det bragt i orden, efter 14 dage vil vi gå en tur i området og se hvem der mangler at få det gjort i henhold til husorden.

Skraldespande

Der er blevet indkøbt skraldespande til at få sat op.

Hjemmeside

Hjemmesiden kommer snart op og køre til forhåbentlig stor gavn så alle kan få information.

Affald

Ude på parkeringspladsen ved 2 hæk fra ejendomskontor vil der komme et 5 meter dyb nedgravning hvor folk skal smide deres bioaffald ned i (madaffald, kød, fisk, brød, kaffegrums. Hæk vil blive fjernet og lagt fliser ind til håndtering af affaldet.

Der vil foruden det dybe hul til bioaffald blive stillet spande op til jern/metal, plast og hård plast og en til elektronik.

Bevoksning ud mod Hundievej

Der diskuteres om vi muligvis skal lave nogle skråparkeringer for at give mere plads til parkeringen.