Toggle Mobile Menu

Referat af bestyrelsesmøde Thors Kvarter 18 Februar-2020

Til stede: Bente, Uni, Stella, Casper, Sonja, Lars, Jørgen, Ali.
 
Referat fra sidste møde og fra drift leder

Information om mangel på kr. 350.000,- til vinduer bliver der stadig snakket om med Henrik Lindeberg, men det skulle være ved at være på plads.
Udskiftning af vinduerne bliver påbegyndt ca. uge 10, der bliver givet varsler om hvornår man starter i pågældende Rækkehus/lejlighed.
Affaldsstativer bliver først sat op i forbindelse med etablering af legeplads.
Affaldsordning med sortering træder i kraft om ca. 3-4 måneder. Yderligere information vil komme.
De blå containere der står mellem træerne ude på parkeringspladsen er til de beboere der bor i tilgængelighedsboligerne til møbler imens byggeri står på.

Nyt fra formanden

Arealerne der er ødelagt bliver genetableret når vores byggefolk er færdige.
Hjemmesiden bliver der løbende lagt referater ind, der kan man også se husorden og andre informationer.
Den tidligere beskrivelse af gartnerhjælp bliver der løbende set på og vil først være aktuel når byggeprojektet er færdigt.

 

Nyt fra bestyrelsen

Det er strengt forbudt at fodre fuglene, hvilket er beskrevet i husorden.
Der snakkes om at lave nogen aktiviteter her i Thors for at samle og møde hinanden der bor i Thors Kvarter.
Husk der er mulighed for leje af selskabslokaler, se opslag ved selskabslokaler.
Uni laver en liste til hvem der er referent fremadrettet.

Næste møde i bestyrelsen 28. april 2020.

Referent: Stella