Toggle Mobile Menu

Referat bestyrelsesmøde 11-4-23.

Kl. 16.30 i Greve nord.

Fremmødt :

Bente, Stella, Ina, Lene og Stine

Afbud :

Lars og Lotte.

 

Dagsorden.

  1. 1.Siden sidst.
  2. 2.Regnskab.
  3. 3.Dørlås.
  4. 4.Nyhedsbrev
  5. 5.Evt.

Referat :

1.  Har undersøgt hvordan det fungerer med bestyrelses vederlag og indkøb af materialer til vores forbrug, når vi kommer i eget lokale. Vi fortsætter med bestyrelseskonto som nu.

 

2. Vi gennem gik regnskabet og har kun en bemærkning , hvor der er afsat penge til maling og vedligehold . tager punktet på igen til næste møde.

 

3. BM har undersøgt hvad det koster at få installeret dørlås på 8 opgange, det arbejder BM videre med.

 

4. BM havde lidt spørgsmål om renhold og flise opretning. Nogle fliser er blevet rettet, men der er stadig lidt skæve. Hvor beboerne risikere at falde, pga hjørner der stikker op.

 

5. Vi lavede punkter til nyhedsbrev, der vil blive omdelt i første uge i maj måned.

 

6. Ikke noget denne gang.

 

Næste møde tirsdag 2-5-23 Kl. 16.30

Forslag sendes til stine.sommer@gmail.com inden 30-4-23.

Eller kom forbi til åbent hus fra kl 16-16.30 i Greve nord.