Toggle Mobile Menu

Referater

Her kan du finde referater fra tidligere bestyrelsesmøder.


 

Referat af bestyrelsesmødet 7/2-2023 kl 16.30

Fremmødt :
Bente Henschel,Stella Jensen,Lotte Olsen,lars Willerup
Ina Masaneck
Afbud:
Lene Ness
 
Dagsorden :
 1. Sommerfest-loppemarked
 2. Handicap p-plads
 3. Regnskab p vagtordning
 4. Giftskab status
 5. Regnskab bestyrelsen.
 6. Stolper ved legeplads
 7. Evt.
Referatet.
1. Vi aftalte at gentage vores Loppe/grill hygge dag. Det vil blive d.12/8-23. Nærmere info kommer. 
 
2. Vi drøftede hvordan vi vil have handicap p-plads, da to beboer har ønsket/behov for at få en plads. Vi har inviteret Pernille fra organisationsbestyrelsen med til vores næste bestyrelsesmøde. For at få lidt sparring om hvordan vi bedst gør.
 
3. Den indtægt vi får fra p-vagtordningen, kommer til at blive til indkøb af ting der mangler i vores kvarter. Men det er ikke de store beløb vi tjener.
 
4. Giftskab til containergården, er stadig en dialog mellem Greve kommune og Niklas fra ejendomskontoret.
 
5. Regnskab for vores bestyrelses konto, vil ved hvert bestyrelsesmøde blive ajourført, så alle kan følge med.
 
.De store stolper på legepladsen, venter vi stadig på hvad muligheder der evt kunne være for en bedre anvendelse.
 
7. Vi vil have en dato for vores bestyrelsesrum, det skulle gerne blive fra 7-3.23 vi kan bruge det. En forbedring ved det grønne affald, kan først komme på tale i 2024, det skal først med på budgettet. Toilettet på vaskeriet er blevet oplåst.
 
Næste bestyrelsesmøde og åbent hus 7/3-2023 Kl 16.30. I Greve Nord.
Åbent hus fra kl 16 -16.30 for alle beboer.
Indkomne forslag sendes til stine.sommer@gmail.com inden 5/3.23.

 

Referat af bestyrelsesmøde 7-3-2022

i Greve Nord kl 16.30

Åbent hus fra kl 16-16.30.

Fremmødt :

Bente, Stella,Lotte

Lars,Ina og Stine.

Afbud :

Lene

Inviteret Pernille fra OB.

 

Dagsorden 7/3-22.

 1. Siden sidst
 2. Markvandring 3-3-22
 3. P vagt
 4. Evt
 5. Pernille fra Organisationsbestyrelsen / handicap p plads

 

 

Referat af bestyrelsesmøde  7-3-22 kl 16.30.

 

 

1. BM tog siden sidst, fortalte om inspiration fra boligforeningens dag.Et ønske om askebægere sat op. for minimere skodder i kvarteret. Det første askebæger er gratis, efterfølgende skal købes. Bm har taget kontakt ang dørlåse, og indhenter selv tilbud. BM foreslog også brandkursus, det arb. bestyrelsen videre med.

 

2. Fredag 3-3-22, var bestyrelsen på markvandring sammen med Niklas, Lenni og Ali fra ejendomskontoret. Området blev gået igennem og der blev vedtaget at flere træer skal fældes, der vil blive plantet nye i samme antal som fældes. I alle gårdene skal der klippes hække, fældes og beskæres træer.Trapper gennemgås og males. Perlesten langs husene.Fuglesikring ved tagene.Sandkasse ny i gård 1. Bænke i de gårde der mangler.Fås ved rykke rundt på nuværende i kvarteret. Alle gårde skal have ny asfalt. Gangarealer skal hække skæres ind, så køretøjerne kan kører rundt. Den store legeplads, skal der findes en løsning på stolperne så de bliver sjove for børnene at lege på. Den lille legeplads ved vaskeriet, ønskes fliser ved bænke så det bliver nemmere at klippe græs. Samt lave fliser hvor der står bænke, da de er for tunge til en mand kan flytte dem. Trappeopgangene blev gennemgået og de trænger til opfriskning især gulvbelægningen i nr 1. De hvide plankeværk, skal gennemgås og repareres. Nr på dørene og bedre skiltning i hele Thors kvt. Området til haveaffald skal ændres, forslag en container i forbindelse med containergården. Hele området skal have et løft. Nogle opgaver bliver klaret i 2023, men det bliver en langtidsplan, da det koster mange penge, og skal indlægges i kommende budgetter. Lyset i gårdene, bliver  dem mod lejlighederne slukket. Buske ud mod p-pladserne i hjørnerne fjernes, beboerne der bliver berørt af det får hegn sat op. Forslag at kontakte astma og allergiforbundet, når der skal plantes træer.

 

3. Intet nyt, men p vagten fungerer fint og evt. overskud administreres af ejendomskontoret, til indkøb til kvarteret.

 

4. Intet på evt, men vi gik over og kiggede på vores kommende bestyrelseslokale. Men der mangler stadig nogle ting for at det bliver brugbart.

 

5. Et medlem fra OB , var inviteret med for at fortælle om deres erfaring med handicap p-pladser. Som vi har to beboer der ønsker. Så vi får det etableret rigtigt fra start og indskrevet i husorden. Det bliver lagt til afstemning til kommende afd.møde.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 11-4 i Greve Nord Kl 16.30.

Åbent hus fra Kl 16-16.30 for beboerne.

Forslag til bestyrelsesmødet indsendes inden 29-3-23 på stine.sommer@gmail.com